Seyyahların İzinde

Farklı zamanlarda Anadolu'yu gezmiş yerli ya da yabancı yazarlar, Anadolu'nun bir başka yüzünü görmüş, göstermişlerdir. Bu eserler yaşadığımız coğrafyaya dair tasavvurumuzu zenginleştirecek çok önemli kaynaklardır.

"Seyyahların İzinde" belgeselinde, Cenupta Türkmen Oymakları / Ali Rıza Yalgın, 19 bölümde,  50 Yıl Önce Türkiye’de Yörüklerin Yayla Hayatı / Ulla Johansen, 5 bölümde, Velosipet İle Bir Cevelan / İbnülcemal Ahmet Tevfik, 8 bölümde yazarlarının izlerinden takip edildi. Bunu yaparken dün ile ilgili bilgilerimizi zenginleştirirken bugünün değişen dünyasına da tanıklık etmeyi, izleyicileri, bu seyahatnamelerin zengin  dünyasıyla tanıştırmayı amaçladı.

  • Ceceli Okulları “En Değerli Gezi Programı” ödülü, 2012
  • “Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu” Onur Ödülü, 2012
  • Tür: Belgesel
  • Yıl: 2010 TRT
  • Bölüm Sayısı: 32